Rank Name Total Points
1. Diego TIRADO 118 25 25 25 25 18
2. Joaquin CAPSI 48 - 8 - 15 25
3. Jose Ezcurdia 43 - 10 18 - 15
4. Marcos M. IGLESIAS 33 18 - 15 - -
5. Xavi Gras 26 - 18 - 8 -
6. Toni CASTILLO 21 - 15 - 6 -
7. Ivan PARERAS 18 - - - 18 -
8. Adolfo Noriega 15 15 - - - -
9. Alberto Sanchez 10 - - - 10 -